Priser gjester

Gjestebrygge: Kr 200 pr døgn inkl strøm

 

Priser medlemmer

Medlemsavgift kr 300 pr år

Årsleie pr meter kr 1.200

Innskudd båtplass kr 11.000 pr breddemeter

 

Priser båtutsett kr 150